Disclaimer

Disclaimer

Tramper Goes spant zich in om informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Tramper Goes is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde gegevens. 

Alle prijzen en offertes die op deze website worden vermeld of via een calculatietool op deze website worden verkregen, zijn vrijblijvend en (tenzij uit de offerte anders voortvloeit) geen aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Tramper Goes kan zonder nadere aankondiging wijzigingen aanbrengen in de uitvoering of prijs van een aangeboden product of dienst. 

De website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van jouw computer en/of apparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Deze website kan informatie, software, foto’s en andere materialen bevatten die door het auteursrecht, merkenrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht zijn beschermd. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Tramper Goes worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Tramper Goes heeft geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.